Apotek utdanning

Farmasøyt – Utdanning.no

Farmasøyt | Utdanning.no

Apotekeren har ansvar for den faglige og økonomiske driften ved apoteket, og det overordnede ansvaret for apotekets ansatte: apotekteknikere og farmasøyter.

En farmasøyt er en ekspert på legemidler.

Apoteker – Utdanning.no

Apoteker | Utdanning.no

En apotektekniker arbeider i apotek under faglig ledelse av farmasøyter. Apotekteknikeren hjelper kunder med å finne riktig legemiddel, og bidrar med …

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Apotektekniker – Utdanning.no

Apotektekniker | Utdanning.no

Nå er jeg apoteker på et helt nyoppstartet apotek og jobber med turnusplanlegging, økonomi, rekruttering, opplæring av ansatte og mye mer.

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Apoteker – Utdanning.no

Apoteker | Utdanning.no

Jeg har master fra Universitetet i Oslo. I praksis kan du gjøre samme jobb med bachelor og master, men for å være apoteker og drive eget apotek må du ha master.

Det foregår så mye mer bak kassa på et apotek enn det kundene forestiller seg, smiler apoteker Christoffer Lamøy.

Studier innen farmasi – Utdanning.no

Farmasi | Oversikt over alle utdanninger | Utdanning.no

Du lærer sikker håndtering av legemidler og apotekvarer, samt gi profesjonelle råd om folkehelse. Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse.

Etter farmasiutdanningen kan du jobbe som farmasøyt på apotek.

Farmasøyt – Utdanning.no

Farmasøyt | Utdanning.no

Reseptarfarmasøyter har en bachelorgrad i farmasi og veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

-Vi veileder kundene, svarer på spørsmål og forsikrer oss om at de bruker medisinen rett, sier Sølvi Søreide.

Studier innen apotekteknikk – Utdanning.no

Apotekteknikk | Oversikt over alle utdanninger | Utdanning.no

Reseptarfarmasøytene har 3-årig høyere utdanning med bachelorgrad. Mastergraden i farmasi kan også oppnås ved påbygging av bachelorgraden. Apotekere Apotekeren …

Du lærer sikker håndtering av legemidler og apotekvarer, samt gi profesjonelle råd om folkehelse.

Reseptarfarmasøyt – Utdanning.no

Reseptarfarmasøyt | Utdanning.no

For å jobbe i apotek må du også være flink til å kommunisere med mennesker. Utdanningen lærer deg hvordan du på en god måte kan gi informasjon til brukerne …

Reseptarfarmasøyter har en bachelorgrad i farmasi og veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Disse jobber i apoteket – Apotekforeningen

Ansatte | Apotekforeningen

Farmasi – OsloMet

Studer farmasi og lær hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. Studiet passer for deg som har interesse for både naturfag og mennesker.

Keywords: apotek utdanning, farmasøyt apotek